Robinet - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung

Đăng ký xem Demo
BLOG
Trangnhi 09/08/2019 17:40 6

Robinet là môi trường làm việc trực tuyến của doanh nghiệp. Tương tác giao tiếp, truyền thông nội bộ, quản lý công việc, tài liệu, nhân sự, khách hàng trên cùng một hệ thống!

 
Trangnhi 06/07/2019 09:15 13

Thông tin khách hàng là tài nguyên rất quan trọng của doanh nghiệp. CRM Robinet giúp quản lý tốt thông tin khách hàng, giao dịch, lịch sử hoạt động chăm sóc, làm việc với khách hàng... Kết hợp với các tính năng khác trên cùng hệ thống như call chat, lịch biểu, quản lý nhiệm vụ, tài liệu,... giúp quản lý quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng dễ dàng và tập trung.

 
Trangnhi 07/06/2019 14:06 29
Số hóa các loại thông tin dạng danh sách Excel trong công ty như danh sách hợp đồng, danh sách nhân sự,... sẽ giúp quản lý, tìm kiếm dễ dàng hơn. 
 
Trangnhi 09/05/2019 16:05 47

Bạn đau đầu về tài liệu rời rạc và quá nhiều phiên bản? Robinet – hệ thống quản lý doanh nghiệp 4.0 – sẽ giúp bạn lưu trữ và quản lý tốt tài liệu công ty/ cá nhân/ phòng ban. Tài liệu tập trung, làm việc tập trung!

 
12/04/2019 14:00 48

ROBINET chính là một giải pháp tuyệt vời để truyền thông nội bộ, giúp bạn gửi tin nhắn, thông báo tới một hoặc nhiều người, tới phòng ban bộ phận cụ thể hay toàn công ty một cách nhanh chóng. Các thành viên phản hồi lại cũng rất dễ dàng.