Robinet - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung

Đăng ký xem Demo
BLOG
Trangnhi 11/09/2019 10:08 10

Email là công cụ được sử dụng rộng rãi, kết nối doanh nghiệp với các yếu tố trong môi trường kinh doanh (nhân viên, khách hàng, đối tác….). Tuy nhiên, trong tương tác giao tiếp, giao việc, truyền thông nội bộ, email dần trở nên lỗi thời và có thể hạn chế sự phát triển môi trường hiện đại trong doanh nghiệp. 

 
Trangnhi 09/08/2019 17:40 17

Robinet là môi trường làm việc trực tuyến của doanh nghiệp. Tương tác giao tiếp, truyền thông nội bộ, quản lý công việc, tài liệu, nhân sự, khách hàng trên cùng một hệ thống!

 
Trangnhi 06/07/2019 09:15 24

Thông tin khách hàng là tài nguyên rất quan trọng của doanh nghiệp. CRM Robinet giúp quản lý tốt thông tin khách hàng, giao dịch, lịch sử hoạt động chăm sóc, làm việc với khách hàng... Kết hợp với các tính năng khác trên cùng hệ thống như call chat, lịch biểu, quản lý nhiệm vụ, tài liệu,... giúp quản lý quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng dễ dàng và tập trung.

 
Trangnhi 07/06/2019 14:06 40
Số hóa các loại thông tin dạng danh sách Excel trong công ty như danh sách hợp đồng, danh sách nhân sự,... sẽ giúp quản lý, tìm kiếm dễ dàng hơn. 
 
Trangnhi 09/05/2019 16:05 61

Bạn đau đầu về tài liệu rời rạc và quá nhiều phiên bản? Robinet – hệ thống quản lý doanh nghiệp 4.0 – sẽ giúp bạn lưu trữ và quản lý tốt tài liệu công ty/ cá nhân/ phòng ban. Tài liệu tập trung, làm việc tập trung!