Robinet - Blog

Đăng ký xem Demo
BLOG
Trangnhi 07/06/2019 14:06 0
Số hóa các loại thông tin dạng danh sách Excel trong công ty như danh sách hợp đồng, danh sách nhân sự,... sẽ giúp quản lý, tìm kiếm dễ dàng hơn. 
 
Trangnhi 09/05/2019 16:05 0

Bạn đau đầu về tài liệu rời rạc và quá nhiều phiên bản? Robinet – hệ thống quản lý doanh nghiệp 4.0 – sẽ giúp bạn lưu trữ và quản lý tốt tài liệu công ty/ cá nhân/ phòng ban. Tài liệu tập trung, làm việc tập trung!

 
12/04/2019 14:00 0

ROBINET chính là một giải pháp tuyệt vời để truyền thông nội bộ, giúp bạn gửi tin nhắn, thông báo tới một hoặc nhiều người, tới phòng ban bộ phận cụ thể hay toàn công ty một cách nhanh chóng. Các thành viên phản hồi lại cũng rất dễ dàng.

 
22/03/2019 14:35 0

Một lịch làm việc tốt sẽ giúp chúng ta biết được mình cần làm gì, bao giờ, trong bao lâu và với những ai. Đồng thời theo dõi được các lịch sự kiện cá nhân, công ty hay các phòng ban.

Robinet – hệ thống quản lý doanh nghiệp 4.0 – với tính năng Lịch làm việc sẽ giúp quá trình lập lịch và quản lý các sự kiện đơn giản và hiệu quả hơn. 
09/03/2019 09:55 0

Robinet - Tương tác giao tiếp, truyền thông nội bộ, quản lý các nghiệp vụ trong doanh nghiệp trên cùng 1 hệ thống. Công cụ call chat trên Robinet giúp các thành viên giao tiếp nhanh hơn và bảo mật hơn.