Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

13/12/2018 10:59 3

Một sơ đồ tổ chức nói lên nhiều hơn so với chỉ là một biểu đồ với tên và chức danh. Thay vào đó, nó là một hình ảnh đại diện của các cấu trúc mà doanh nghiệp lựa chọn sử dụng để hoàn thành sứ mệnh và tầm nhìn của mình.
Doanh nghiệp bạn đã có một sơ đồ tổ chức chính thức? Nếu chưa thì bây giờ là thời điểm bạn cần phải bắt đầu. 

 
06/12/2018 16:00 7
Mọi người đấu tranh hàng ngày để hoàn thành công việc. Dưới đây là một bản tổng hợp các nguyên tắc và thói quen về năng suất giúp bạn hoàn thành công việc thực tế hàng ngày, nâng cao năng suất của mình hơn!
 
29/11/2018 09:35 7

Nếu không tập trung nhiều vào cộng tác và giao tiếp, ngay cả những chiến lược được hoạch định kỹ lưỡng nhất đều có nguy cơ thất bại.

Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả cộng tác và giao tiếp trong quản lý doanh nghiệp nói chung và quản lý nhiệm vụ/dự án nói riêng, đặc biệt là trong kỷ nguyên 4.0 - công nghệ kết nối ngày càng phát triển mạnh mẽ?