Robinet - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung

Đăng ký xem Demo
Bảng giá tham khảo
1. Bảng giá thuê bao môi trường làm việc Robinet (thanh toán tối thiểu 3 tháng)
Các gói sản phẩm Số người dùng Dung lượng lưu trữ tài liệu Giá (VNĐ / tháng)
Khởi động 15 5 GB 390,000
Business 25 15 GB 590,000
Pro 50 25 GB 790,000

Tất cả các gói sử dụng toàn bộ tính năng có sẵn của sản phẩm (xem tính năng sản phẩm)

Ưu đãi
- Giảm giá 20% khi thanh toán 24 tháng.
- Giảm giá 30% khi thanh toán 36 tháng.
2. Các gói đào tạo
Các gói đào tạo Hình thức đào tạo Số người nhận đào tạo tối đa Giá (VNĐ)
Khởi động
Trực tiếp (3 buổi)
Online
(3 buổi)
Tư vấn
5
4,500,000
3,150,000
Liên hệ
Business
Trực tiếp (3 buổi)
Online
(3 buổi)
Tư vấn
15
6,000,000
4,200,000
Liên hệ
Pro
Trực tiếp (3 buổi)
Online
(3 buổi)
Tư vấn
30
7,500,000
5,250,000
Liên hệ
3. Các gói dịch vụ bổ sung
Thêm 1 GB dữ liệu 25,000 VNĐ/tháng
Thêm 1 nhóm làm việc 10,000 VNĐ/tháng
Thêm 1 gói người dùng
(10 người dùng/gói)
50,000 VNĐ/tháng