Robinet - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung

Đăng ký xem Demo
Robinet là gì ?
Robinet là hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung, như một văn phòng trực tuyến với bộ công cụ hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ cần thiết trong doanh nghiệp.
  
Robinet được nghiên cứu và tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn, với mục đích tạo ra một sản phẩm phù hợp và hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp của Việt Nam. 
  
Robinet được xây dựng trên nền tảng công nghệ quản lý 4.0 tiên tiến của Hoa Kỳ, sử dụng công nghệ lưu trữ Cloud Amazon, với khả năng ứng dụng linh hoạt, có thể phát triển thêm tính năng và bảo mật tốt.