Tính năng...

Quản lý chung
Không gian làm việc riêng của nhân viên
Không gian sinh hoạt chung của công ty phòng ban
Cấu hình và mời nhân sự tham gia sử dụng
Quản lý danh sách và hồ sơ nhân sự
Môi trường truyền thông, giao tiếp xây dựng văn hóa công ty
Công cụ chat, call, video trực tuyến
Dòng hoạt động (activity stream)
Giao tiếp theo giao thức mạng xã hội
Tin nhắn, like, comment, share...
Lịch làm việc cá nhân/ công ty
Thông báo/ bình bầu lấy ý kiến/ vinh danh
Bản tin công ty
Thư viện ảnh
Diễn đàn thảo luận
Thư viện kiến thức dạng wikipedia
Quản lý nhiệm vụ của dự án
Giao/ nhận việc
Tương tác trong quá trình làm việc
Gửi file, xử lý tài liệu, đánh giá...
Cảnh báo, nhắc việc
Giám sát, kiểm tra công việc (check list)
Theo dõi tiến độ công việc
Biểu đồ Gantt
Tạo kế hoạch công việc theo danh sách nhiệm vụ chính/phụ
Tạo mẫu nhiệm vụ/kế hoạch
Báo cáo kết quả công việc
Tổ chức triển khai nhiệm vụ theo trình tự
Nhóm làm việc, dự án
Quản lý tài liệu trực tuyến
Thư viện tài liệu cá nhân
Thư viện tài liệu công ty
Tạo thư mục tài liệu
Phân quyền truy cập tài liệu
Upload và download tài liệu /
Chia sẻ tài liệu trực tuyến
Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
Tìm kiếm tài liệu thông minh
Quản lý lịch sử tài liệu
Quản lý sao chép/di chuyển/
và cấu hình thông số tài liệu
Nghiệp vụ hành chính nhân sự
Quản lý thông tin nhân sự
Quản lý công văn đi và đến
Quản lý hợp đồng
Quản lý trang thiết bị
Ứng dụng (App) cài đặt trên di động
APP cài đặt trên iphone và ipad
APP cài đặt trên android và tablet
APP cài đặt trên desktop windows
và MacOS
Giao diện web tương thích với
mọi thiết bị di động
Quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng
Quản lý giao dịch/đơn hàng
Quản lý báo giá
Quản lý các hoạt động chăm sóc
khách hàng
Quản lý sản phẩm
Báo cáo trạng thái các giao dịch
theo từng giai đoạn
Báo cáo giao dịch thành công
Báo cáo giao dịch thất bại
Báo cáo doanh số bán hàng theo
nhân viên
Báo cáo doanh số bán hàng theo
sản phẩm
Báo cáo doanh số bán hàng theo
khách hàng cá nhân
Báo cáo doanh số bán hàng theo
khách hàng công ty
Báo cáo theo hóa đơn
Báo cáo hoạt động CSKH