Robinet - Hệ thống quản lý doanh nghiệp tập trung

Đăng ký xem Demo
Văn phòng trực tuyến
1. Không gian làm việc riêng của cá nhân
2. Không gian làm việc, sinh hoạt chung của công ty
3. Nhóm làm việc, dự án
4. Giao diện web tương thích với mọi thiết bị di động
5. App cài đặt trên Mobile, Desktop
Môi trường truyền thông, tương tác giao tiếp
6. Công cụ chat, call, video trực tuyến
7. Dòng hoạt động (activity stream)
8. Gửi tin nội bộ cho một người, nhiều người, tới phòng ban bộ phận cụ thể hay toàn công ty
9. Tạo các cuộc bình bầu lấy ý kiến
10. Tạo thông báo (có đánh dấu đã đọc)
11. Bản tin công ty
12. Thư viện ảnh
13. Thư viện kiến thức dạng Wikipedia
Quản lý nhiệm vụ, dự án
14. Giao/ nhận việc
15. Theo dõi tiến độ công việc
16. Báo cáo kết quả công việc
17. Tương tác trong quá trình làm việc: Gửi file, xử lý tài liệu, bình luận, đánh giá, like…
18. Thiết lập sự phụ thuộc của nhiệm vụ
19. Tự lập kế hoạch công việc theo phương pháp Kanban
20. Biểu đồ Gantt
21. Cảnh báo, nhắc việc
22. Tìm kiếm và tạo bộ lọc tìm kiếm nhiệm vụ
Quản lý tài liệu trực tuyến
23. Thư viện tài liệu cá nhân
24. Thư viện tài liệu công ty
25. Thư viện tài liệu nhóm làm việc
26. Tạo và quản lý thư mục tài liệu
27. Phân quyền truy cập tài liệu
28. Chia sẻ tài liệu
29. Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến
30. Tìm kiếm tài liệu thông minh
31. Quản lý lịch sử tài liệu
Quản lý danh sách thông tin (số hóa excel)
32. Tạo danh sách các đối tượng thông tin dạng excel trong công ty, có thể đính kèm file
33. Phân quyền truy cập danh sách
34. Công cụ tìm kiếm thông minh
35. Xuất danh sách thông tin ra excel
Quản lý nhân sự
36. Quản lý thông tin nhân sự, online và offline
37. Mời và đuổi người sử dụng qua email
38. Tự xây dựng sơ đồ tổ chức
39. Thông báo sinh nhật thành viên
40. Diễn đàn giao lưu, thảo luận
41. Lịch cá nhân/công ty
42. Chấm công bằng đồng hồ và IP Internet
43. Quy trình xin nghỉ phép
Quản lý khách hàng (CRM)
44. Quản lý Lead
45. Quản lý khách hàng (khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp)
46. Quản lý giao dịch/đơn hàng
47. Quản lý báo giá
48. Quản lý hóa đơn
49. Quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng
50. Quản lý sản phẩm
51. Báo cáo kinh doanh
Quản lý các kênh Marketing
52. Email marketing - Tích hợp Mailchimp
53. Tích hợp Open Channel - Chat từ website
- Chọn người chat với khách hàng
- Xây dựng kịch bản chat
- Quản lý lịch sử chat
- Tích hợp với CRM Robinet

ROBINET LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN

VÀ CẬP NHẬT THÊM CÁC TÍNH NĂNG MỚI HỮU ÍCH

ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ